KCG301 รุ่นนี้ หยุดผลิตแล้วครับ รุ่นนี้ หยุดผลิตแล้วครับ

นาฬิกายาม GUARD TRACK II
นาฬิกายาม GUARD TRACK II เป็นเครื่องที่ จะช่วยลดการหลับของยาม เพิ่มการเดินตรวจสถานที่  และตรวจสอบได้ง่าย  รับประกันหนึ่งปี

        โดยทั่วไปหน่วยงานที่ใช้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเรียกย่อๆว่า  รปภ. เพื่อดูแลสถานที่ ของหน่วยงานถ้าใช้ รปภ.สองคน  หรือสิบสองชั่วโมง ต่อคนหน่วยงานนั้น จะต้องมีค่าจ้าง รปภ.น้อยที่สุด สองแสนบาทต่อปี  หากเพียงให้ รปภ.มีหน้าที่แค่ปิด เปิด ประตู แล้วนั่งเฝ้าป้อมยาม บางครั้งอาจนั่งหลับ นอกจากเสียค่าจ้าง แล้วยังทำให้เสียภาพพจน์ และประสิทธิภาพ ในการ รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน จึงมีการแก้ไขไม่ให้ รปภ.  นั่งหลับ  หลายประเทศได้มี การพัฒนาระบบ การตรวจสอบการทำงาน ของ  รปภ.  โดยได้ทำ นาฬิกายาม  ออกมา เพื่อให้มีการเดิน ไปตรวจตามสถานที่ 
        มีหลายรูปแบบ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาประมาณสอง ถึงสามหมื่นบาท  บางรุ่นเวลาจะดูว่ามีความผิดหรือไม่  ต้องเปิดเครื่องนำกระดาษ ที่บันทึกเวลาตามที่กำหนดให้  รปภ.  ไปไขกุญแจตามจุดที่กำหนด เอากระดาษนั้นมาอ่าน การบันทึกเวลาว่าถูกต้อง ตามที่กำหนดหรือไม่  บางรุ่นใช้ระบบเหรียญอิเลคโทรนิค จะต้องเอา เหรียญนั้นไปเสียบตามจุดต่างๆ  เครื่องรุ่นนี้จะบันทึกละเอียดดี  แต่การอ่านต้องอ่านผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ และต้องซื้อหัวเพื่อ อ่านข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้ก็ต้องซื้ออีก ทำให้ราคาสูงมาก
       จากปัญหาดังกล่าวเราได้ติดตามเทคโนโลยี การตรวจสอบ การทำงานของ รปภ.ก็สรุปแล้วที่ดีที่สุดขณะนี้คือ ระบบ RFID เป็นการอ่านค่าของจุดตรวจแบบไม่ต้องสัมผัส สำหรับนาฬิกายาม GUARD TRACK II ที่เรานำมาข้อดีคือ ไม่ต้อง ซื้อซอฟแวร์ มีมาให้ทั้งชุด ชาร์จ ชุดต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ มีจุดที่จะนำไปติดตามสถานที่ต่างๆ 10 จุด ตัวอ่าน หนึ่งการชาร์จใช้ได้นานเป็นเดือน เมื่อต้องการดูข้อมูล ก็นำมาโหลดข้อมูล เข้าคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานออกมา เป็นเอกสาร ที่ตอนนี้หลายหน่วยงาน จำเป็นต้องแสดงการตรวจ การเดินตรวจของเจ้าหน้าที่ของ รปภ. ที่เป็นรายงานเอกสาร ใช้งานง่าย ตั้งเองก็ทำได้
    ประโยชน์ของการเดินตรวจสถานที่  ในหลายหน่วยงาน มีหลายจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่น่าจะเกิด  อันตราย  เช่น ตามโรงงานจะมี  สถานที่เก็บ  ทินเนอร์,น้ำมัน,แก๊ส  หรือตามที่จอดรถ  ตามศูนย์การค้า  โรงแรม  เป็นต้น ตามสถานที่ดังกล่าว หากมีการเดินตรวจ  ทุกครึ่งชั่วโมง  เหตุร้ายต่างๆ  เช่นการลักทรัพย์  การโจรกรรม หรือเพลิงไหม้  เรื่องเหล่านี้  จะเกิดได้น้อยลง  หรือหากเกิดเหตุแล้ว ตรวจพบเร็ว  การแก้ไขก็จะทำได้รวดเร็ว จะลดการสูญเสีย  หรือไม่มี การสูญเสียเลยก็ได้  นาฬิกายาม GUARD TRACK II จึงเป็นเครื่องที่ จะช่วยลดการหลับของยาม เพิ่มการเดินตรวจสถานที่  และตรวจสอบได้ง่าย  รับประกันหนึ่งปี 

The GuardTrak II is a guard patrol tour data collecting terminal based on RFlD technology. Its function is to scan RFlD chips, that has been pre-set in place around the route that requires patrolling. The system was developed to aid the management, to efficiently, program and supervise their guard activities. By using the GuardTrak system, it will, considerable reduce the probability of theft, fire and industrial accidents.


FEATURES:
    Data analyzer & battery charger in one
    Handheld unit maximum operating duration without    charging 30 days
    Data transfer to PC
    3200 booking memory capacity
    RFlD checkpoint chips
    Impact-resistant to protect stored data
    Water proof

APPLICATIONS:
    Security staff booking
    Commercial building patrolling
    Community & School patrolling
    Factories & Warehouse patrolling
    Airport 8 Car Park patrolling
    Sports Ground & Parks patrolling
    Hotel & Hospital patrolling
   
Physical & Performance:
Data collecting hand-held device
    Weight: approx. 272 grarn
    Size (HWD): 210 x73x40 mm
    Power supply: Rechargeable lithium  Ion Battery 3.7 V
    operating temperatures: -10 to 55 Deg. C

Station box
    Weight: approx. 265 gram
    Size (HWD): 97 x 110 x 110 mm
    Power supply: Adaptor lNPUTAC100-240V OUTPUT 6V  3A
    Operating temperature: Room temperature

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
    GuardTrak II data collecting handheld device 1 เครื่อง
    PC docking port with integrated
    battery charger1 เครื่อง
    GuardTrak Management software on CD
    RS-232 connecting cable
    Power adapter input AC 100-240 V
    output 6V 3A  1 เครื่อง
    Master chip 1 อัน
    Personnel tags 3 อัน
    checkpoint chips 10 อัน
    คู่มือการใช้เครื่องเป็นภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

KCG301 เป็น นาฬิกายาม รุ่นแรกที่ผมผลิตเองปัจจุบันเลิกผลิตแล้วครับ    
  นาฬิกายาม เคซีจี 301 เป็นนาฬิกายามที่ผมพัฒนาและผลิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานของยาม  เป็นการคิด และผลิตเมื่อ สิบกว่าปีแล้ว ตอนนั้นได้จดสิทธบัตร ประเภทการประดิษฐ์ ได้รับสิทธิบัตรด้วย แต่ด้วยเทคโนโลยี่ เปลี่ยนเร็วมาก จาก วินโดว์ 95 จนปัจจุบันเป็นวินโดว์ เซเว่น แล้ว ก็เลยไม่ได้พัฒนาต่อ และปัจจุบันเลิกผลิตแล้ว
      ถามว่า ทำไมไม่ทำต่อ
      ตอบ ด้วยเทคโนโลยี่การผลิต เมื่อสิบกว่าปี เรื่อง RFID เป็นเรื่องที่ยังแพงมากสำหรับการคิดผลิตงานตัวนี้ และด้วยขณะนั้นบ้านเราทำงานแบบนี้ทำได้แต่ใช้ micro controller เขียนโปรแกรม แล้วใส่ ic 89c4051 ต้องใช้ ไอซีหลายตัว ทำให้การใช้พลังงานมาก แต่ถ้าเราผลิตจำนวนมากเหมือนโรงงานที่ไต้หวัน จะเปลี่ยนเป็นลักษณะ ไมโครชิบ ทำให้ลดเรื่องการใช้พลังงาน  หนึ่งการชาร์จใช้ได้เป็นเดือน มีการเขียนโปรแกรมให้ดึงข้อมูลจากเครื่อง เข้าคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์เป็นเอกสารได้ เป็นการแก้ปัญหาเกือบทุกเรื่อง ที่เรามีแบบจบเรื่องได้  จึงคิดว่าการนำเข้าน่าจะเหมาะสมแล้วด้วยราคา คุณภาพ คุณสมบัติ การรับประกัน ตัวการ์ดแทรค ทู น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วในขณะนี้
นาฬิกายาม การ์แทรค ทู  ลดการหลับยาม สั่งได้เลยครับ มีของพร้อมส่งครับ นาฬิกายาม การ์แทรค ทู  ลดการหลับยาม สั่งได้เลยครับ มีของพร้อมส่งครับ นาฬิกายาม การ์แทรค ทู  ลดการหลับยาม สั่งได้เลยครับ มีของพร้อมส่งครับ