ผ้าไหมบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ร้านผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ
กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ร้านค้าผ้าไหม จำหน่ายผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมไทย ผ้าไหมชัยภูมิ
    ....ผ้าไหมลือเลื่อง หามหอกเมืองโบราณ ถิ่นกำเนิดมโหรี น้ำชีไหลผ่าน กู่แดงปรางค์เก่า บ้านเขว้าแดนอุดม.....
    แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน  ได้แก่หมู่บ้านผ้าไหมบ้านเขว้า โดยชุมชนในตำบลบ้านเขว้า ตำบลโนนแดง ตำบลตลาดแร้ง และตำบลลุ่มลำชี เป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลิตผ้าไหมฝีมือระดับประเทศแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  หากเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน จะพบวิถีชีวิตของชาวบ้านเขว้าที่บางกลุ่มกำลังสาวเส้นไหม        บางกลุ่มอยู่ระหว่างการฟอกย้อม บางกลุ่มกำลังมัดหมี่ บางกลุ่มกำลังทอ ปัจจุบันจะพบเห็นเด็กวัยรุ่น    เข้าสู่วงจรผลิตผ้าไหมมากขึ้น โดยการเข้าเป็นช่างเพ้นท์สี หรือการรีดผ้าไหม สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่หาดูจากที่อื่นได้ยาก นอกจากนี้ยังมีร้านผ้าไหมกระจายอยู่ในตลาด บ้านเขว้ากว่า 40 ร้าน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผ้าไหมหรือเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมได้ตามใจชอบ โดยมีราคามีตั้งแต่ 120 บาท/ชิ้น จนถึงนับหมื่นบาทต่อชิ้น เป็นของฝากที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก  นอกจากนี้ยังมีกู่แดง ตั้งอยู่ที่วัดกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง  และเมืองหามหอก ซากเมืองโบราณ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของพื้นที่ด้วย
     ส่วนจังหวัดที่มีการทำผ้าไหม จะร่วมลงชื่อ กลุ่มหรือร้าน หรือ ชาวบ้านทั่วไปที่ทำผ้าไหม อยากให้เราได้ร่วมนำเสนอสินค้าของท่าน เพื่อขยายกลุ่มสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้า เป็นธุรกิจแบบร่วมค้า ทำกลุ่มจากเล็กให้โตขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการ มีแต่จะทำให้สินค้าเราได้มีโอกาสพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้เหมาะกับวัฒนธรรม และกลุ่มสังคมที่หลากหลาย กลุ่มสินค้าจะโตขึ้น ขยายได้กว้างไกลมากขึ้นในโลกออนไลน์ ก็แจ้ง ชื่อ เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ หรือจะเปิดเว็บ ส่วนตัว ก็ให้ติดต่อไปที่ เคเคซีเวิร์คได้เลยครับ
แจ้งเพิ่มเติม
แก้ไข ชื่อ ที่อยู่  email : ttnkk@kkcwork.com

รวมร้านผ้าไหมชนบท ขอนแก่น
ผ้าไหมไทย อำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ
ร้านผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ
กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ร้านค้าผ้าไหม จำหน่ายผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมไทย ผ้าไหมชัยภูมิ


นรินทร์ไหมไทย
ร้านนรินทร์ไหมไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 499 หมู่ 14  (ข้างโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา)
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
ภูวนาไหมไทย
แม่ทองสุขไหมไทย
ฝนลดาไหมไทย
ป้องไหมไทย
ชนนิกานต์ไหมไทย
กฤษณาไหมไทย
ดาหวันไหมไทย
แก้วแกมทอง
อัญชลีไหมไทย
อำพรไหมไทย

รายชื่อร้านผ้าไหม
แจ้งเพิ่มเติม แก้ไข ชื่อ ที่อยู่ email : ttnkk@kkcwork.com