เทศบาลตำบลชนบท เลขที่ 201 ถนนโพธิ์ศรีสะอาด ต.ชนบท  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ความรู้เรื่อง เทศบาล
          เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก  โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาล การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คน  ที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาล
          เทศบาลตำบลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด  สร้างและบำรุงถนน  ดังเพลิงและกู้ภัย  จัดการศึกษา  ให้บริการสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ  ได้ตามสมควร
         เทศบาลตำบลโดยทั่วไปมีชื่อตามตำบลที่เทศบาลตั้งอยู่  แต่ก็มีหลายแห่ง (ส่วนใหญ่จะเป็นเทศบาลตำบลที่ได้รับการยกฐานะขึ้นมาจากสุขาภิบาล)  นอกจากนี้ เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งๆ  อาจมีเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลอันเป็นที่ตั้งเทศบาลแห่งนั้นทั้งตำบล  หรือครอบคลุมพื้นที่เพียงบางส่วนของตำบล  ส่วนพื้นที่ตำบลเดียวกันซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลนั้นจะอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างสำหรับพื้นที่ชนบท) หรือบางครั้งเขตเทศบาลยังอาจครอบคลุมไปถึงพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของตำบล อื่นที่อยู่ข้างเคียงก็ได้
         เทศบาลตำบลชนบท    ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116  ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542  มีผลให้เป็นเทศบาล  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลชนบทเป็นเทศบาลชั้น 7 
        อำเภอชนบทเมืองผ้าไหมงาม ชาวอำเภอชนบท ขอนแก่นได้ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการทำผ้าไหม ที่มีสามารถออกแบบลวดลาย ที่มีความโดดเด่น ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ เป็นที่ตื่นตาต่อผู้พบเห็น มีคุณค่าเมื่อเป็นของฝาก เมื่อมอบให้เป็นของฝากกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือเป็นผ้าไหมในงานแต่งงาน เช่นชุดเจ้าสาวผ้าไหมที่จะได้บันทึกความทรงจำที่ดีเก็บไว้ได้ตลอดไป หรือจะเป็นผ้าไหมรับไหว้งานแต่งที่ผู้รับจะประทับใจมากเช่นกัน สำหรับชุดผ้าไหมจะหาช่างตัดชุดผ้าไหมที่ถูกใจยาก เพราะผ้าไหมก็ราคาแพงลวดลายนี้กว่าจะหาได้ตั้งนาน เกิดไปได้ช่างที่ไม่เคยตัดผ้าไหมจะมองการวางลวดลาย แล้วออกมาไม่สวย แนะนำว่าช่างตัดผ้าไหมที่อำเภอชนบทเป็นช่างที่ชำนาญการตัดผ้าไหมเพราะตัดชุดผ้าไหมทุกวันเห็นผ้าไหมก็จะแนะนำรูปแบบ ที่เคยตัดแล้วออกมาสวยงามให้ท่านถูกใจแน่นอน มีภาพ
งานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบท เป็นภาพตั้งแต่ปี 2555 ผมถ่ายภาพเองก็เลยนำภาพงานไหมมาให้ชม เป็นงานผ้าไหมของอำเภอชนบท ขอนแก่น ที่จัดงานกันได้ยิ่งใหญ่สมกับเป็น บ้านผ้าไหมงาม ลองชมดูเผื่อท่านจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานไหมอำเภอชนบท ผู้บริหารเทศบาลชนบทในภาพมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเว็บของเทศบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงตามระบบของนักการเมืองท้องถิ่นหรือระบบงานทั่วๆไปคือเมื่อเปลี่ยนนายระบบงานและคนทำงานก็ต้องเป็นคนของนายรูปแบบตามที่นายต้องการ ผมเพียงต้องการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น ของพื้นบ้านเป็นสื่อของประชาชนส่วนท่านจะมีทีมงานการทำเว็บแบบมืออาชีพก็เรื่องของท่านเพียงแค่ทำแล้วให้คนเขาค้นหาผ้าไหมชนบทเจอก็ขอบคุณแล้ว แต่ที่เห็นตอนนี้ค้นในกูเกิ้ลหาอำเภอชนบท ขอนแก่น ไม่เห็นมีเว็บของหน่วยงานใดเลยไม่เข้าใจว่าทำแล้วหรือไม่ หรือทำแล้วแต่ต้องบอกชื่อแล้วพิมพ์ให้ตรงจึงจะเข้าได้ ผมว่าไม่ถูกต้องเท่าไรเพราะสมมุติผมจะหา ผ้าไหมผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่รู้จักอำเภอชนบทถ้าจะรู้ก็จะค้นคำว่า ผ้าไหมขอนแก่น เว็บในชนบทก็ต้องแสดงขึ้นมา ขออภัยนอกเรื่องไปหน่อย เนื่องจากเทศบาลตำบลชนบทแจ้งมาให้เอารูปผู้บริหารเก่าออก และให้ปลดเว็บลิ้งค์ออก เขาจะทำเองก็เลยจัดให้ แต่เรื่องรูปงานผ้าไหมเป็นเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับเทศบาลผมไม่ได้รับเงินจากเทศบาล ผมทำเว็บตามความรู้อันน้อยนิดก็ได้ตามนี้แหละครับทำหน้านี้เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชนของเรา  ไม่ใช่มือโปรครับ ก็คงไม่เน้นเรื่องการเมืองเราต้องการให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศงาน ที่แสดงถึงความพร้อมใจกันใส่ชุดผ้าไหมกันทั้งเมือง มาร่วมกันเดินรอบเมืองชนบทเมืองผ้าไหม สวยงามมาก ในภาพเป็นงานไหมมัดหมี่และของดีชนบท ปี 2555
ภาพที่  2-7 พาฝรั่งชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย ตำบลชนบท ขอนแก่น คุณ บุญสิน ราษฎร์เจริญ พาชม
ภาพที่  8-12 ถ่ายจาก ศาลาไหม ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท ขอนแก่น
ภาพที่ 13 วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)
ภาพที่ 14 มิสเตอร์ลอยล์ และภรรยามาจากแคนาดา ผมเป็นไกด์พาเที่ยวขอนแก่น และไปดูไดโนเสาว์ ภูเวียง ถ่ายที่ชนบท ขอนแก่น
ภาพที่ 15-37 เป็นขบวนแห่ งานไหมอำเภอชนบท ขอนแก่น ปี2555
ภาพที 38-45 เป็นภาพการออกร้านของร้านผ้าไหม และกลุ่มทอผ้าไหมต่างๆ ขออภัยมิได้บอกชื่อ ต้องการแจ้งชื่อร้านติดต่อได้นะครับ
 


เดี๋ยวนี้มีกูเกิ้ลแผนที่ทำได้ดีขึ้นง่ายต่อการเดินทางสามารถบอกระทางและเส้นทางจากที่คุณอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ลองเข้ากูเกิ้ลแผนที่พิมพ์คำว่า kkcwork จะพาท่านไปชมภาพภ่ายทางอากาศจากกูเกิ้ล แต่ยังไม่มี street view
หรือไปที่ลิ้งค็นี้ครับ http://goo.gl/maps/gG8ex

ร้านผ้าไหมในอำเภอชนบท ขอนแก่น
บ้านผ้าไหมคุณแมว ชนบท ขอนแก่น โทร 0 4328 6874 มือถือ 09 2675 1889  เว็บคุณแมว เฟสบุ๊ค ผ้าไหมชนบท ขอนแก่น

คมขำไหมไทย ที่อยู่ : 165 ม.2 ถ.สายไหม (ศรีบุญเรือง) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180  เบอร์โทรฯ : 0 4328 6104

ร้านเพิ่มโชค เลขที่ 189 ม.1 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180 โทร 0 4328 6335 จำหน่ายเส้นไหมทุกชนิด

ร้านบุญมีไหมไทย 206 คุ้มวัดโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

ร้านลายไหม เลขที่ 114 หมู่ 4 ตำบลชลบท อำเภอชนบท ขอนแก่น 40180
กลับหน้าแรก homepage กลับหน้าแรก homepage
กลับหน้าแรก homepage กลับหน้าแรก homepage
silkcnb01 silkcnb02 silkcnb03 silkcnb04 silkcnb05 silkcnb06 silkcnb07
silkcnb01 silkcnb02 silkcnb03 silkcnb04 silkcnb05 silkcnb06 silkcnb07
silkcnb08 silkcnb09 silkcnb10 silkcnb11 silkcnb12 silkcnb13 silkcnb14
silkcnb08 silkcnb09 silkcnb10 silkcnb11 silkcnb12 silkcnb13 silkcnb14
silkcnb15 silkcnb16 silkcnb17 silkcnb18 silkcnb19 silkcnb20 silkcnb21
silkcnb15 silkcnb16 silkcnb17 silkcnb18 silkcnb19 silkcnb20 silkcnb21
silkcnb22 silkcnb23 silkcnb24 silkcnb25 silkcnb26 silkcnb27 silkcnb28
silkcnb22 silkcnb23 silkcnb24 silkcnb25 silkcnb26 silkcnb27 silkcnb28
silkcnb29 silkcnb30 silkcnb31 silkcnb32 silkcnb33 silkcnb34 silkcnb35
silkcnb29 silkcnb30 silkcnb31 silkcnb32 silkcnb33 silkcnb34 silkcnb35
silkcnb36 silkcnb37 silkcnb38 silkcnb39 silkcnb40 silkcnb41 silkcnb42
silkcnb36 silkcnb37 silkcnb38 silkcnb39 silkcnb40 silkcnb41 silkcnb42
silkcnb43 silkcnb44 silkcnb45
silkcnb43 silkcnb44 silkcnb45
กลับหน้าแรก homepage กลับหน้าแรก homepage