จังหวัดชัยภูมิ
การปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ 124 ตำบล 1393 หมู่บ้าน 29 เทศบาล

    อำเภอเมืองชัยภูมิ
    อำเภอบ้านเขว้า
    อำเภอคอนสวรรค์
    อำเภอเกษตรสมบูรณ์
    อำเภอหนองบัวแดง
    อำเภอจัตุรัส
    อำเภอบำเหน็จณรงค์
    อำเภอหนองบัวระเหว
    อำเภอเทพสถิต
    อำเภอภูเขียว
    อำเภอบ้านแท่น
    อำเภอแก้งคร้อ
    อำเภอคอนสาร
    อำเภอภักดีชุมพล
    อำเภอเนินสง่า
    อำเภอซับใหญ่

อำเภอที่สำคัญของจังหวัด 1.อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางของจังหวัด 2.อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัด 3.อำเภอแก้งคร้อ 4.อำเภอจัตุรัส เป็นอำเภอขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจังหวัด
ข้อมูลจาก wikipedia  ร่วมสนับสนุน wikipedia คลิ๊ก
ประวัติ

พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ"แล" เป็นชาวนครเวียงจันทน์ เคยรับราชการเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรในเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ขณะนั้นเป็นประเทศราชของไทย) ในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2360 นายแลได้อพยพไพร่พลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านน้ำขุ่นหนองอีจาน (อยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง (อยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ) และได้ทำราชการส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์ เจ้าอนุวงศ์จึงตั้งให้นายแลเป็นที่ขุนภักดีชุมพลนายกองนอก

ใน พ.ศ. 2365 ขุนภักดีชุมพลได้ย้ายชุมชนมาอยู่ที่บ้านหลวง ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านหนองหลอดกับบ้านหนองปลาเฒ่า ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่เดิมเริ่มคับแคบ ไม่พอกับจำนวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2367 ได้ที่การพบบ่อทองที่บริเวณลำห้วยชาด นอกเขตบ้านหลวง ขุนภักดีขุมพลจึงได้นำทองในบ่อนี้ไปส่วยแก่เจ้าอนุวงศ์และขอยกฐานะบ้านหลวงขึ้นเป็นเมือง เจ้าอนุวงศ์จึงประทานชื่อเมืองแก่ขุนภักดีชุมพลว่า เมืองไชยภูมิ และเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระภักดีชุมพล ทว่าต่อมาพระภักดีชุมพลได้ขอเอาเมืองไชยภูมิขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา และส่งส่วยแก่กรุงเทพมหานครแทน ไม่ขึ้นแก่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์อีกต่อไป[ต้องการอ้างอิง] พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านหลวง(เมืองไชยภูมิ)เป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้งพระภักดีชุมพล (แล) เป็นพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก สร้างความไม่พอใจแก่ทางฝ่ายเวียงจันทน์อย่างมาก

ในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ก่อการกบฏต่อกรุงเทพเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช โดยยกทัพเข้าตีเมืองนครราชสีมา แต่เห็นว่าจะทำการต่อไปได้ไม่ตลอด จึงเผาเมืองนครราชสีมาทิ้ง[ต้องการอ้างอิง] และถอนทัพกลับไปตั้งรับที่เวียงจันทน์ ระหว่างทางกองทัพเจ้าอนุวงศ์เกิดความปั่นป่วนจากการลุกฮือของครัวเรือนที่กวาดต้อนไปเวียงจันทน์ ขณะพักทัพอยู่ที่ทุ่งสำริด พระยาภักดีชุมพล (แล) ได้ยกทัพไปสมทบกับคุณหญิงโมและครัวเรือนชาวเมืองนครราชสีมา ทำการตีกระหนาบกองทัพของเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่าย เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นที่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอมให้ความร่วมมือกับฝ่ายลาว ซ้ำยังยกทัพมาช่วยฝ่ายไทยตีกระหนาบทัพลาวอีกด้วย จึงย้อนกลับมาเมืองชัยภูมิ จับตัวพระยาภักดีชุมพล (แล) ประหารชีวิต ที่บริเวณใต้ต้นมะขามริมหนองปลาเฒ่า[ต้องการอ้างอิง]

การเสียชีวิตของพระยาภักดีชุมพล (แล) ในครั้งนั้น เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ชาวเมืองชัยภูมิจดจำตลอดมา และระลึกถึงว่าเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญของท่าน[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาชาวเมืองชัยภูมิจึงเรียกขานท่านด้วยความเคารพว่า "เจ้าพ่อพญาแล" และได้มีการสร้างศาลไว้ตรงสถานที่ที่พระยาภักดีชุมพล (แล) ถูกประหารชีวิต ที่บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ชัยภูมิ - บ้านเขว้า) ต่อมาใน พ.ศ. 2511 ทางราชการได้สร้างศาลขึ้นใหม่ ให้ชื่อว่า "ศาลพระยาภักดีชุมพล (แล)" และจัดให้มีงานสักการะเจ้าพ่อพญาแลทุกปี โดยเริ่มจากวันพุธ แรกของเดือน 6 เป็นเวลา 7 วัน เรียกว่า "งานเทศกาลบุญเดือนหก ระลึกถึงความดีของ เจ้าพ่อพญาแล" ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวชัยภูมิ และใน พ.ศ. 2518 ทางราชการร่วมกับพ่อค้าและประชาชนชาวชัยภูมิ สร้างอนุสาวรีย์ของพระยาภักดีชุมพล (แล) ประดิษฐานอยู่ตรงวงเวียนศูนย์ราชการ ปากทางเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ที่พัก โรงแรมชัยภูมิ
ข้อมูลที่พัก จากเว็บ จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอเมือง

สยามริเวอร์รีสอร์ท

ที่อยู่ ติดกับโรงพยาบาลชัยภูมิ
จำนวนห้องพัก 68 ห้อง
โทรศัพท์ 0-4481-1999

เจริญโฮเต็ล
ที่อยู่ ถนนยุติธรรม
จำนวนห้องพัก/ราคา 40 ห้อง /
140-320 บาท
โทรศัพท์ 0-4481-1194-5, 0-4483-0625


ชัยภูมิแกรนด์
ที่อยู่ ถนนอนัตกูล
จำนวนห้องพัก/ราคา 50 ห้อง /
350 - 450 บาท
โทรศัพท์ 0-4483-0276-7


รัตนศิริ
ที่อยู่ ถนนโนนม่วง
จำนวนห้องพัก/ราคา
80 ห้อง / 160 - 300 บาท
โทรศัพท์ 0-4482-1258-60

เืลิศนิมิตร
ที่อยู่ ถนนนิเวศรัตน์
จำนวนห้องพัก/ราคา 79 ห้อง /
200-900 บาท
โทรศัพท์ 0-4483-3312-3


ศิริชัยโฮเต็ล
ที่อยู่ ถนนโนนม่วง
จำนวนห้องพัก/ราคา 91 ห้อง /
220-900 บาท
โทรศัพท์ 0-4481-1461, 0-4481-1543


อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ที่อยู่ ติดต่อส่วนอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้
จำนวนบ้านพัก/ราคา บ้านพัก 6 หลัง / ราคา 800 - 2,000 บาท
โทรศัพท์ 0-2579-7223, 0-2579-5734


สวนเงิน รีสอร์ท
ที่อยู่ ถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่
จำนวนห้องพัก/ราคา 7 ห้อง
แยกเป็นหลัง / 450 บาท
โทรศัพท์ 0-4481-0215-6


อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
โทรศัพท์ 0-4481-0902-3, 0-1265-0017


โรสอินน์
ที่อยู่ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
จำนวนห้องพัก/ราคา 12 ห้อง /
ราคา 150-450 บาท
โทรศัพท์ 0-4481-2018


อำเภอภูเขียว

ภูสวยน้ำใสรีสอร์ท

ที่อยู่ ริมอ่างเก็บน้ำหนองผักปัง
โรงเรียนภูเขียว
จำนวนห้องพัก/ราคา
12 ห้อง / ราคา 300-500 บาท
โทรศัพท์ 0-4484-4212

โรงแรมภูเขียว
ที่อยู่ เยื้องอนุเสาวรีย์ อำเภอภูเขียว
จำนวนห้อง/ราคา 12 ห้อง /
150-200 บาท
โทรศัพท์ 0-4481-2018
อำเภอเทพสถิต

ภูเทพพิมาน
ที่อยู่ ต. บ้านไร่ 7 กิโลเมตร
จากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
จำนวนห้องพัก/ราคา 26 ห้อง /
ราคา 600/คน
โทรศัพท์ สำนักงานกรุงเทพฯ
0-2954-1311-3, 0-2954-0033


ไร่จ่าสุเทพ
ที่อยู่ ต. บ้านไร่ 2 กิโลเมตร
จากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
จำนวนบ้านพัก/ราคา บ้าน 3 หลัง เรือนแถว 6 ห้อง / ราคา 600 - 1,200 บาท
โทรศัพท์ 0-4447-3603
หรือติดต่อที่สำนักงานจังหวัดนครปฐม
โทร 0-3447-3603


ไร่สุนทรี

ที่อยู่ ใกล้อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
จำนวนบ้านพัก/ราคา
บ้านพัก 4 หลัง / ราคา 500 บาท
โทรศัพท์ 0-3643-1313


ไร่เอ๋ยฝุ่น
ที่อยู่ ใกล้อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ข้างโรงเรียนหนองใหญ่ ต.บ้านไร่
จำนวนบ้านพัก/ราคา
บ้านพัก 4 หลัง / ราคา 800 - 1,500 บาท
โทรศัพท์ 0-1936-4279, 0-1780-6287


เทพสถิตคันทรีคลับ
ที่อยู่ ต.วะตะแบก
จำนวนบ้านพัก/ราคา 29 ห้อง / ราคา 600-3,000 บาท
โทรศัพท์ 0-4445-7097


ไร่รุ่งทิพย์
ที่อยู่ ต.บ้านไร่
จำนวนบ้านพัก/ราคา บ้านพัก 7 หลัง / ราคา 400-800
โทรศัพท์ 0-4485-9212


เทพวสัญช์เสต็กเฮาส์
ที่อยู่ ต.วะตะแบก
จำนวนบ้านพัก/ราคา บ้านพัก 3 หลัง / ราคา 1,000-1,500 บาท
โทรศัพท์ 0-4485-7310


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ที่อยู่ ติดต่อตู้ ปณ.2
ปทจ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
หรือสำนักงานป่าไม้ จ.ชัยภูมิ
จำนวนบ้านพัก/ราคา
ราคา 1,000-2,000 บาท
โทรศัพท์ 0-4489-0105,
0-1808-6934, 0-1508-6934ภูฟ้าป่าตะวัน

จำนวนบ้านพัก/ราคา บ้านพักรวม 1 หลัง ห้องพัก 8 ห้อง เต็นท์ 15 หลัง
เดือนละ 2,000 บาท, คืนละ 400 บาท, หลังละ 200 พร้อมเครื่องนอน
โทรศัพท์ 0-4481-0012, 0-1408-9343, 0-1447-7446, 0-1552-3777


ไร่ศรีสุข
จำนวนบ้านพัก/ราคา 5 หลัง /
ราคา 600-1,300 บาท
โทรศัพท์ 0-4481-0011, 0-2448-0669, 0-2885-2050


บ้านชมฟ้า
จำนวนบ้านพัก/ราคา บ้านพัก 6 หลัง
โทรศัพท์ 0-1579-2107, 0-1836-1287
ลิ้งค์ตรง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ถ้ำแก้ว
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
น้ำตกเทพพนา
น้ำตกเทพประทาน
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
หนองแวง
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
บึงละหาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ถ้ำวัวแดง
ผาเกิ้ง (วัดชัยภูมิพิทักษ์)
ถ้ำพระ
ภูคิ้ง
มอหินขาว
ชุมชนหัตถกรรมบ้านเขว้า
ภูพระ – สระหงษ์
ใบเสมา(วัดกุดโง้ง)
พระธาตุหนองสามหมื่น
พระแท่นบัลลังก์
พระพุทธบาทเขายายหอม
ปรางค์กู่
หมู่บ้านไม้ดัดบ้านแข้
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)
ศาลเจ้าพ่อพญาแล
พระใหญ่ และใบเสมา
(วัดคอนสวรรค์)
เขื่อนลำประทาว
เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนจุฬาภรณ์
บึงอำพันธ์
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว


จังหวัดชัยภูมิ
คำขวัญเมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ
สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทราวดี
http://www.sanookholiday.com/
ทุ่งดอกกระเจียว ที่จังหวัดชัยภูมิ "ทุ่งดอกกระเจียว"  เกิดจากดอกกระเจียวป่า หลากหลายสายพันธุ์  ที่พร้อมใจกันขึ้นรายรอบบริเวณ ของอุทยานฯและจะมีอยู่บริเวณหนึ่งใช้พื้นที่หลายไร่     ที่จะมีดอกกระเจียวขึ้นอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นทุ่ง    ซึ่ง เวลามองดูก็จะเห็นเป็นสีชมพูปนขาว   และมีสีเขียวของลำต้ันและก้านใบเป็นสีเขียวสด   ประกอบกับสีเขียว ของหญ้าทีขึ้นมาแซม ทำให้ทุ่งกระเจียว เขียวขจี สวยงาม
http://www.kukrajeaw.com/
http://www.thai-tour.com/
เจ้าพ่อพญาแล เมืองชัยภูมิ
พระยาภักดีชุมพล (แล) ผู้สร้างเมืองชัยภูมิ และเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ชาวเมืองชัยภูมินิยมเรียกขานท่านด้วยความยกย่องนับถือว่า "เจ้าพ่อพญาแล"
http://travel.thaiza.com/
น้ำตกตาดโตน ที่ชัยภูมิ น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สวยงามใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร
     ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธาร ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ บริเวณก่อนเข้าถึงตัวน้ำตกมีร้านอาหารบริการ และห้องน้ำที่สะอาดบริการนักท่องเที่ยว บริเวณตัวน้ำตกมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ