ชนบทเมืองไหม  
ผ้าไหมชนบท ขอนแก่น
   อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงด้านการทำผ้าไหม มาแต่ครั้งเก่าก่อน สืบทอดการทอผ้ากันตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า การถ่ายทอดฝีมือการทอผ้า ก็จะมีหลายกลุ่ม ลวดลายก็จะแตกต่างกันไปตามสมัยนิยม ตามความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ละหมู่บ้านจึงจะเห็นการคิด การพัฒนาเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่ตรงกันข้ามการพัฒนาลายผ้าก็ยิ่งสวยงาม สีสรร รูปแบบก็มีการปรับปรุงให้เหมาะกับยุคสมัยตามความนิยม ให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละกลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคมที่แตกต่างกันไปลวดลายผ้าจึงมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
    แต่จากค้นหาผ้าไหม อำเภอชนบทกลับพบชื่อ ผู้ผลิตผ้าไหมของชนบท ขอนแก่น น้อยมาก ผมจึงคิดทำเว็บไซท์ ผ้าไหมชนบท เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตผ้าไหมอำเภอชนบท  และผู้ค้าผ้าไหม ของอำเภอชนบทสู่ตลาด เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการทอผ้าไหมให้สืบต่อความงดงามในฝีมือการทอผ้าไหมชนบท ให้ดำเนินต่อไปด้วยความยั่งยืนสืบไป


เที่ยวไปภูระงำ

วัดป่าวิเวกนางงำ ( ภูระงำ ) อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ป่าภูระงำ เป็นผืนป่าแห่งเดียวของอำเภอชนบทที่ยังคงเหลืออยู่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้ได้รับประโยชน์จากป่าแห่งนี้มหาศาล ในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่นสลับกับลานหินทราย เพิงหิน ถ้ำ และก้อนหินรูปร่างลักษณะแตกต่างๆ กันตามกันเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาของโลก เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่มนุษย์สมัยก่อนใช้เป็นที่พักอาศัย และพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จริงๆ จากหลักฐานการค้นพบภาพเขียนตามผนังหินจำนวนมาก มีภาพเขียนรูปต่างๆ เป็นปริศนาตามความเชื่อของชาวบ้านคิดว่าเป็นลายแทงแหล่งสมบัติ ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานสมบัติของชาติ บริเวณที่ค้นพบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงำท้องที่ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน
ประวัติ วัดป่าภูหันบรรพต
วัดป่าภูหันบรรพต ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นดูตะวันหนองกองแก้ว

   ภาพถ่าย หนองกองแก้ว อำเภอชนบท ขอนแก่น  น้ำจะมากช่วงประมาณเดือน ตุลา หนองกองแก้วจะรับน้ำจากแม่น้ำชี ที่ไหลมาจาก ชัยภูมิ สภาพน้ำท่วมถนนจะเป็นไม่นานนัก ที่ชนบทจะท่วมประมาณ สองอาทิตย์ก็จะลด แต่หมู่บ้านอื่นเช่น บ้านท่าม่วง บ้านท่าข่อย บ้านดอนดู่ บ้านวังเวินกุดหล่ม ที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างอ่างน้ำหนองกองแก้ว กับแม่น้ำชี ถึงคราวน้ำชีขึ้นเต็ม บ้านเหล่านี้ถนนจะถูกตัดขาด ต้องเดินทางด้วยเรือ นานเป็นเดือน กว่าน้ำจะลด พื้นที่เก็บน้ำหนองกองแก้ว มีพื้นที่เก็บน้ำประมาณ 2500 ไร่ ถ้าอยากชมให้ชัดลองดูผ่าน google earth จะชัดเจนกว่า วิธีดูให้ดาวน์โหลด google earth click link download google earth แล้วติดตั้งลงในเครื่องเลย เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ดาวน์โหลด ไฟล์
พาเที่ยว ชนบท ขอนแก่น มาไว้ในเครื่องคุณเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ พาเที่ยวชนบท โปรแกรมกูเกิ้ลเอิร์ทก็จะเปิดไฟล์ให้อัตโนมัติ แล้วคุณก็เลือกคลิ๊ก สถานที่ต่างๆก็ลองเลือกดูแล้ว ด้านล่างเป็นภาพจากกูเกิ้ลเอิร์ท เหมือนกับที่คุณจะเห็นจากกูเกิ้ลเอิร์ท ที่ผมให้โหลดมาเลยครับ


การจัดงานผ้าไหมประจำปี
จะจัดทุกปี วันที่ของแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน ต้องสอบถามไปทางอำเภอหรือเทศบาลตำบลชนบท
ย่านการค้าผ้าไหมชนบทจังหวัดขอนแก่น ปี 2554
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิด “ย่านการค้าผ้าไหมชนบทจังหวัดขอนแก่น ปี 2554” ที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 พ.ค.นี้ ว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าประจำจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการในย่านการค้าทำมาค้าขายได้อย่างยั่งยืน  โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยซื้อขายสินค้าและบริการที่ผลิตที่เป็นฝีมือของคนไทย โดยใช้ย่านการค้าผ้าไหมชนบทจังหวัดขอนแก่น เป็นย่านการค้า 1 ใน 26 แห่งที่มีจุดแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะมีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี กรรมวิธีการทอผ้าได้รับการถ่ายทอดมากบรรพบุรุษ จนมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงคู่เมืองขอนแก่น ปัจจุบันได้พัฒนาปรับปรุงลายผ้าให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาด  ซึ่งร้านค้าที่จำหน่ายผ้าไหมเหล่านี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงในอำเภอชนบทเท่านั้น ยังสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดงานเปิดย่านการค้าผ้าไหมชนบทของจังหวัดขอนแก่นปีนี้ว่า นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และเป็นการการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นซึ่งปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายการจำหน่ายไว้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท  โดยที่ผ่านมาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาย่านการค้าแล้วรวม 2 แห่ง คือจุดแรกเป็นย่านการค้าไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น และย่านการค้าผ้าไหมชนบทจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เศรษฐกิจขอนแก่นดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น ซึ่งพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาย่านการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องตลาด มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นสำหรับร้านค้าที่มาร่วมงานในครั้งนี้เน้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม และฝ้าย รวมทั้งงานด้านหัตถกรรม สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ โอท๊อประดับ 5 ดาวราว 80 ร้านค้า ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพจากการผลิตของชาวบ้าน เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ที่มา สวท ขอนแก่นภาพงานไหมที่อำเภอ ชนบท ขอนแก่น ปี 2552     http://www.taklong.com/isan/show-isan.php?No=135543  
                                                ผู้โพสต์ภาพ   http://www.taklong.com/room/who.php?Name=gotfater
ประวัติ อำเภอชนบท ขอนแก่น จากอดีต
จากการสืบค้น ประวัติ อำเภอชนบท หรือ อดีตเมืองชลบถ อ่านว่า ชน-ละ-บด
อำเภอชนบทเป็นเมืองเก่าแก่  มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองมาแต่โบราณตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะเป็นรองเฉพาะ เมืองนครราชสีมา  เท่านั้น
        พ.ศ. 2326  กวนเมืองแสน สมุหกลาโหมแห่งเมืองสุวรรณภูมิ เกิดขัดใจกันกับเจ้าเมือง จึงได้พาสมัครพรรคพวกอพยพหนีออกจากเมืองสุวรรณภูมิมาพักที่บ้านหนองกองแก้ว ซึ่งเป็นเขตในความปกครองของเจ้าเมืองนครราชสีมา จากนั้นได้นำความไปแจ้งต่อเจ้าพระยานครราชสีมา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วกวนเมืองแสน ( ท้าวคำพาว ) จึงตั้งเมืองที่บ้านหนองกองแก้ว  ทำราชการส่งส่วยต่อเมืองนครราชสีมาเรื่อยมา
        พ.ศ. 2353 พระยานครราชสีมาจึงมีใบบอกลงไปยังกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านหนองกองแก้วขึ้นเป็นเมืองชลบถ แปลว่าเมืองแห่งทางน้ำไหล และโปรดเกล้าฯ ตั้งท้าวคำพาวเป็นที่พระจันตะประเทศเจ้าเมือง เมืองชลบถนับว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญยิ่งจนมีเมืองขึ้นถึง 4 เมือง คือ
            1. เมืองเกษตรสมบูรณ์
            2. เมืองชัยภูมิ ( ต่อมาเป็นศูนย์กลางของชัยภูมิจึงได้รับการยกฐานะ เป็นจังหวัด
            3. เมืองสี่มุม ( ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองจตุรัส )
            4. เมืองโนนลาว ( ต่อมาสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปลี่ยนชื่อ เป็นเมืองโนนไทย )
        พ.ศ. 2433 ประเทศไทยได้จัดการปฏิรูปหัวเมืองลาวที่เป็นเมืองขึ้น ของไทยทั้งหมด คือ
            1. เมืองลาวตะวันตกเฉียงเหนือ มีเมืองเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง
            2. หัวเมืองลาวฝั่งตะวันออกมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองจำปาศักดิ์
            3. หัวเมืองลาวตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่อุบลราชธานี
            4. หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหนองคาย
            5. หัวเมืองลาวกลาง มีเมืองนครราชสีมา เมืองชนบถ และเมืองภูเวียง ศูนย์กลางที่อยู่เมืองนครราชสีมา
        พ.ศ. 2434  กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงประจำมณฑลอุดร หลังจากท่าให้เมืองขอนแก่น 2 ย้ายไปรวมกับเมืองขอนแก่น 1 ที่บ้านทุ่มแล้ว ท่านได้มาตรวจเยี่ยมเมืองชลบถ ท่านเห็นว่าเมืองชลบถเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก จึงตั้งสมญานามว่า เมืองชลบถวิบูลย์ ( นักวิชาการและผู้รู้วิพากษ์ว่า เมืองชลบถวิบูลย์ เป็นนามพระราชทานของรัชกาลที่ 1 ตามใบบอกของเจ้าพระยานครราชสีมา )
        พ.ศ. 2447 ไทยได้จัดแบ่งเขตการปกครองเป็นบริเวณ คือ จัดให้มีเมืองที่อยู่ใกล้ ๆ  กันรวมเข้าเป็นกลุ่ม ให้เมืองที่มีประชาชนหนาแน่นเป็นที่ตั้ง เมืองชลบถจึงถูกตัดออกมากับบริเวณพาชี อันประกอบด้วย เมืองขอนแก่น เมืองชลบถ และเมืองภูเวียง เมืองขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่จึงได้เป็นที่ตั้งบริเวณพาชี
        พ.ศ. 2450 เมืองชลบถถูกยุบลงเป็นอำเภอ พระศรีชนะบาลเจ้าเมือง  ปรับลงเป็นเมืองนายอำเภอ   จากเอกสารหลักฐาน ปีนี้เป็นปีที่น่าเชื่อถือว่าเมืองชลบถเป็น ชนบท เพราะเมื่อก่อนนี้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2369 สมัยปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เป็นต้นมา ชื่อที่พบในเอกสารของทางราชการจะเป็นชลบถ , ชลบต แต่อย่างไรก็ตามสมัยก่อนการเขียนหนังสือจะยึดเสียงสามัญเป็นสำคัญ ส่วนรูปนั้นแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกัน
        พ.ศ. 2466 ตามแผนทางราชการจะตัดทางรถไฟผ่านเมืองชลบถ แต่ได้มีการสำรวจใหม่ ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2468  เปลี่ยนเส้นทางการสร้างทางรถไฟไปผ่านบ้านไผ่ ต.บ้านไผ่ อ.ชนบท พ.ศ. 2471 ตั้งกิ่งอำเภอบ้านไผ่ พ.ศ. 2482 ยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านไผ่ขึ้นเป็นอำเภอ ผลจากการที่ทางรถไฟผ่านอำเภอบ้านไผ่ ได้มีคนอพยพเข้ามาทำมาค้าขายและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันอำเภอมัญจาคีรีได้ย้ายมาตั้งที่ดอนเหมือดแอ่ข้างบึงกุดเค้าตะวันออกบ้านแท่น  ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอชนบถเพียง 13 กม.
        พ.ศ. 2486 ทางราชการมีแผนที่จะยุบอำเภอชนบทเป็นตำบล ประกอบกับเกิดไฟไหม้ที่ว่าการอำเภอ ทางราชการจึงยุบอำเภอชนบทลงเป็นตำบล และให้ทุกตำบลในเขตอำเภอชนบทไปขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2509 ทางราชการจึงได้ตั้งเมืองชนบทขึ้นเป็นอำเภออีกครั้งหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน และได้มีการจัดพิธีเฉลิมบ้านฉลองเมืองชนบทครบ 200 ปี ไปเมื่อวันที่  26  มีนาคม  2526
       
คำว่า "ชลบถ กับ ชนบท"
        ชนบท เป็นคำนามแปลว่า บ้านนอก ( ไม่พัฒนา ) ชลบถ เป็นคำผสมระหว่างชล เป็นคำนามแปลว่า น้ำ กับ บถ เป็นคำนามแปลว่า ทาง แปลรวมกันได้ความว่า "ทางน้ำ "
        ดังนั้นหากอาศัยหลักทางวิชาการ "ภูมินามวิทยา" ( Toponymy )  และหลักภูมิรัฐศาสตร์ ( Geo-political Sciences )  ซึ่งเป็นศาสตร์ค้นคว้าเกี่ยวกับการตั้งชื่อถิ่นฐานบ้านเมืองตามทำเลที่ตั้ง "เมืองชลบถ" จึงน่าจะถูกต้องกว่า เพราะแปลว่าเมืองที่เป็นทางผ่านของน้ำ หรือ เมืองแห่งทางน้ำไหล หรือ เมืองซึ่งมีน้ำล้อมรอบ ( 35 หนอง ) และคำว่า เมืองชนบทหรืออำเภอชนบท  ซึ่งหมายถึงบ้านนอกนั้น อาจจะเป็นมาโดยเพราะความไม่รู้เข้าใจศัพท์ หรือเพราะความไม่ชอบของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจทั้งหลายในอดีตก็เป็นได้ ดังนั้นถ้าจะถามความรู้สึกของประชาชนชาวอำเภอชนบทแล้ว ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกที่ดีต่อคำว่า "ชลบถ" มากกว่าคำว่า "ชนบท"
        อำเภอชนบทแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองท้องที่ 8 ตำบล ประกอบด้วยตำบลชนบท, ศรีบุญเรือง, กุดเพียขอม, โนนพะยอม, ห้วยแก, บ้านแท่น, ปอแดง และวังแสง  จำนวนหมู่บ้าน 78 หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 องค์การบริหารส่วนตำบล กับ 1 เทศบาลตำบลชนบท
        พื้นที่ทั้งหมด 402 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  251,250 ไร่
        อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรี, อำเภอบ้านไผ่ ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอแวงใหญ่, อำเภอพล ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่ ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอมัญจาคีรีและกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวนประชากรทั้งในและนอกเขตเทศบาล ชาย 25,021 คน หญิง 25,472 คน รวม 50,493 คน จำนวนบ้าน11,068 หลัง (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2544)
        เขตการเลือกตั้ง อำเภอชนบทแบ่งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง คือเขตที่ 11 ประกอบด้วย 4 ตำบล คือ ตำบลชนบท, ศรีบุญเรือง, กุดเพียขอม และโนนพะยอม เขตที 10 ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลปอแดงและบ้านแท่น เขตที่ 9 ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลห้วยแกและวังแสง
การเดินทางถึงชนบท
        ใช้ทางหลวงแผ่นดินระยะทางห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น จำนวน  55  กิโลเมตร
         และจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอบ้านไผ่เลี้ยวซ้ายถนนแจ้งสนิท11กม. ถึงชนบท รวมระยะทาง 380 กิโลเมตร

ศาลเจ้าพ่อมเหศักข์
       สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ฝั่งห้วยหนองเอี่ยน ใกล้กับโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ถนน แจ้งสนิท อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น
       หากเดินทางมาจากสี่แยกสถานีตำรวจ ของอำเภอชนบท มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจะผ่าน สะพานห้วยหนองเอี่ยน และมองไปทางซ้ายมือ จะเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งตั้งอยู่
       ประวัติความเป็นมา : เจ้าพ่อมเหศักข์ก็คือ ผีมเหศักข์หลักเมือง หมายถึง ผีอาฮัก (อารักษ์) เป็นผีประจำเมืองที่ชาวอีสานเคารพ กราบไหว้ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นผี ที่คอยคุ้มครองบ้านเมือง ให้มีความสงบสุข นอกจากนี้หลายแห่งเชื่อว่า ผีมเหศักข์เป็นผีบรรพบุรุษ ของเจ้าเมืองผู้ตั้งชุมชน ดังนั้นจึงมีประเพณีบูชา หรือเลี้ยงผีมเหศักข์เป็นประจำทุกปี        ศาลเจ้าพ่อมเหศักข์เป็นศาลเจ้าพ่อที่ตั้งอยู่ห้วยหนองเอี่ยน ใกล้โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
       เจ้าพ่อมเหศักข์นี้ ชาวชนบทนับถือยิ่งนักทุกๆ ปีในวันสงกรานต์ จะต้องแห่รอบบ้านและจะบวงสรวง เลี้ยง เซ่นไหว้ บูชาในวันพระ ข้างขึ้นเดือนหก เป็นประจำทุกปี ลูกหลานชาวชนบท จะนับถือเจ้าพ่อมเหศักข์ กันทุกคนใครจะออกจากบ้าน เพื่อไปค้าขาย ไปเรียน หรือไปรับราชการ จะควรแวะบอกลาขอพร ให้ติดตามไปปกป้องรักษา ไปตลอดรอดฝัง หรือในบางครั้ง ก็จะมีการบนบาลศาลกล่าว และเมื่อประสบความสำเร็จ ก็จะมีการแก้บนอีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นการแก้บนด้วยเหล้า หัวหมูหรือไม่ก็ไก่ต้ม เล่นละครฟ้อนรำ ขับร้อง แต่ก่อนศาลสร้างด้วยไม้ เป็นเรือนแบบไทย แต่ปัจจุบันนี้สร้างใหม่ ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำยอดเป็นมณฑป ทาสีสวยงามในที่ ใกล้กับศาลหลังเดิม และทำพิธีอันเชิญเจ้าพ่อมาประทับ เมื่อปี พ.ศ.2525

       องค์ความรู้ของอนุสาวรีย์ : ศาลเจ้าพ่อมเหศักข์ เป็นประติมากรรมแบบลอยตัว เป็นรูปร่างที่มองเห็นได้รอบด้าน หรือทั้ง 4 ด้าน การบวงสรวง และสักการะ: ทุกๆปีในวันสงกรานต์ จะต้องแห่รอบบ้าน และจะบวงสรวง เลี้ยง เซ่นไหว้ บูชาในวันพระ ข้างขึ้นเดือนหก เป็นประจำทุกปี ลูกหลานชาวชนบท จะนับถือเจ้าพ่อมเหศักข์ กันทุกคนใครจะออกจากบ้าน เพื่อไปค้าขาย ไปเรียน หรือไปรับราชการ จะควรแวะบอกลาขอพร ให้ติดตามไปปกป้องรักษา ไปตลอดรอดฝัง หรือในบางครั้งก็จะมีการบนบาลศาล กล่าวและเมื่อประสบความสำเร็จ ก็จะมีการแก้บนอีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นการแก้บน ด้วยเหล้า หัวหมูหรือไม่ก็ไก่ต้ม เล่นละครฟ้อนรำ ขับร้อง หรือดอกไม้สีแดง ผ้าสีแดง พวงมาลัยสีแดง และจุดธูปจำนวน 9 ดอก ในวันพุธ
       ( ผู้ค้นคว้ารวบรวม สนอง คลังพระศรี. ชื่อหนังสือ พื้นเมืองชลบท)
       ขอขอบคุณ คุณอุบล จาก http://gotoknow.org/blog/nfeubol/139665 ที่ช่วยแนะนำเรื่องข้อมูล
เทศบาลตำบลชนบท ขอนแก่น อำเภอชนบท ขอนแก่น อบต.ตำบลชนบท ขอนแก่น
คำขวัญอำเภชนบท
ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว
พาเที่ยว เมืองชนบท ขอนแก่น
ttn pnn034
ttn pnn020
ttn pnn022
ttn pnn040
ttn pnn021
ttn pnn023
ttn pnn024
ttn pnn025
ttn pnn026
ttn pnn027
ttn pnn028
ttn pnn029
ttn pnn030
ttn pnn031
ttn pnn032
ttn pnn033
ttn pnn035
ttn pnn036
ttn pnn037
ttn pnn038
ttn pnn039
ภาพประกอบจาก khontone.com ชมรม นักวิทยุสมัครเล่นขอนโทน (ชมรมขอนโทน)
จ.ขอนแก่น ความถี่ 144.200 MHz
ttnkk123
ttnkk124
ttnkk125
ttnkk109
ttnkk121
ttnkk122
ภาพประกอบจาก บ้านคุณแมว ผ้าไหมไทย อำเภอชนบท ขอนแก่น
โทร 043286874
ttn phb033
ttn phb019
ttn phb020
ttn phb034
ttn phb022
ttn phb023
ttn phb024
ttn phb025
ttn phb026
ttn phb027
ttn phb028
ttn phb029
ttn phb030
ttn phb031
ttn phb032
ภาพประกอบจาก khontone.com ชมรม นักวิทยุสมัครเล่นขอนโทน (ชมรมขอนโทน) จ.ขอนแก่น ความถี่ 144.200 MHz กลุ่มนี้ชอบพาเที่ยาครับลองเข้าไปเยี่ยม ตามลิ้งค์เลยครับ
ttn kk020
ttn kk021
ttn kk022
ttn kk023
ttn kk024
ttn kk025
ttn kk026
ttn kk027
ttn kk028
ttn kk029
ttn kk030
ttn kk031
ttn kk032
ttn kk033
ttn kk034
ttn kk035
ttn kk036
ttn kk037
ttn kk038
ttn kk039
ttn kk040
ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว
สถานที่ราชการในอำเภอชนบท
ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ตามลิ้งค์ อำเภอชนบท ขอนแก่น  ตำรวจภูธรชนบท เทศบาลตำบลชนบท อบต.ตำบลชนบท
ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ เมืองชนบท ขอนแก่น
สถานีตำรวจภูธรชนบท โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น

แจ้งแก้ link เบอร์โทร ชื่อ
แจ้งที่ 0818075879
email : ttnkk@kkcwork.com


สถานศึกษาในอำเภอชนบท ขอนแก่น
และอำเภอไกล้เคียง
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
อยู่ที่อำเภอชนบท ขอนแก่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
อำเภอมัญจาคีรี ซึ่งอยู่บนเส้นทางระหว่างอำเภอชนบท กับอำเภอมัญจาคีรี  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  บ้านไผ่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่อำเภอบ้านไผ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข.


รายชื่อโรงเรียน ของอำเภอชนบท 
ได้ข้อมูลจากเว็บ http://www.thaischool.in.th/
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
1โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาย
กุดเพียขอม ชนบท
2โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ
กุดเพียขอม ชนบท
3โรงเรียนบ้านหญ้าเครือ
กุดเพียขอม ชนบท
4โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
ชนบท ชนบท
5โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
ชนบท ชนบท
6โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า
ชนบท ชนบท
7โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อน ชนบท ชนบท
8โรงเรียนชนบทศึกษา ชนบท ชนบท
9โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา บ้านแท่น ชนบท
10 โรงเรียนบ้านแท่น บ้านแท่น ชนบท
11โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย บ้านแท่น ชนบท
12โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง บ้านแท่น ชนบท
13โรงเรียนบ้านหัวนากลาง บ้านแท่น ชนบท
14โรงเรียนบ้านหันแฮด บ้านแท่น ชนบท
15โรงเรียนบ้านปอแดง ปอแดง ชนบท
16โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
ปอแดง ชนบท
17โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง
ปอแดง ชนบท
18โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ปอแดง ชนบท
19 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
วังแสง ชนบท
20 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์
วังแสง ชนบท
21โรงเรียนบ้านโนนข่า
วังแสง ชนบท
22โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี วังแสง ชนบท
23โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง ชนบท
24โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา วังแสง ชนบท
25โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ศรีบุญเรือง ชนบท
26โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
ศรีบุญเรือง ชนบท
27โรงเรียนบ้านท่าม่วง ศรีบุญเรือง ชนบท
28โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
ศรีบุญเรือง ชนบท
29โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี ห้วยแก ชนบท
30โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ห้วยแก ชนบท
31 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน
ห้วยแก ชนบท
32 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ห้วยแก ชนบท
33 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย ห้วยแก ชนบท
34 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง โนนพะยอม ชนบท
35 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โนนพะยอม ชนบท
36 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
โนนพะยอม ชนบท
37โรงเรียนบ้านหนองเต่าโนนพะยอม ชนบท
38 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์
โนนพะยอม ชนบท
39 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
โนนพะยอม ชนบทรายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน โทรศัพท์
โรงพยาบาล อ. บ้านไผ่ 0-4327-2357
โรงพยาบาล อ. หนองสองห้อง 0-4349-1010
โรงพยาบาล อ. แวงน้อย 0-4349-9123-4
โรงพยาบาล อ. แวงใหญ่ 0-4349-6038
โรงพยาบาล อ. เปือยน้อย 0-4349-4002
โรงพยาบาล อ. ชนบท 0-4328-6084
โรงพยาบาล อ. พระยืน 0-4326-6142-3
โรงพยาบาล อ. สีชมพู 0-4339-9176
โรงพยาบาล อ. ชุมแพ 0-4331-2044
โรงพยาบาล อ. ภูเวียง 0-4329-1194
โรงพยาบาล อ. อุบลรัตน์ 0-4344-6113
โรงพยาบาล อ. มัญจาคีรี 0-4338-1415
โรงพยาบาล อ. หนองเรือ 0-4329-4057-8
โรงพยาบาล อ. กระนวน 0-4325-1302
โรงพยาบาล อ. น้ำพอง 0-4344-1011-2
โรงพยาบาล อ. ภูผาม่าน 0-4339-6011-2
โรงพยาบาล อ. พล 0-4341-4710-11
โรงพยาบาล อ. บ้านฝาง 0-4326-9097
โรงพยาบาล อ. ซำสูง 0-4321-9192-3
โรงพยาบาล อ. เขาสวนกวาง 0-4344-9095
โรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่น
0-4326-7041-2
โรงพยาบาลขอนแก่น 0-4333-6789
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
0-4323-6808,0-4324-4700

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร. 1129
ในเวลาราชการ 0-4333-8083
นอกเวลาราชการ  0-4333-8080-2
การไฟฟ้าฯ อ. น้ำพอง 0-4343-1500
การไฟฟ้าฯ อ. เขาสวนกวาง 0-4344-9121
การไฟฟ้าฯ อ. อุบลรัตน์ 0-4344-5141
การไฟฟ้าฯ อ. กระนวน 0-4325-1336
การไฟฟ้าฯ อ. ซำสูง 0-4321-9115
การไฟฟ้าฯ อ. บ้านฝาง 0-4326-9107
การไฟฟ้าฯ อ. พระยืน 0-4326-6037
การไฟฟ้าฯ อ. บ้านไผ่ 0-4327-3057
การไฟฟ้าฯ อ. ชนบท 0-4328-6243
การไฟฟ้าฯ อ. บ้านแฮด 0-4321-8203
การไฟฟ้าฯ อ. เปือยน้อย 043494022
การไฟฟ้าฯ อ. พล 0-4341-4001
การไฟฟ้าฯ อ. แวงใหญ่ 0-4349-6057
การไฟฟ้าฯ อ. แวงน้อย 0-4394-9907-2
การไฟฟ้าฯ อ. มัญจาคีรี 0-4328-9547
การไฟฟ้าฯ อ. หนองสองห้อง
0-4349-1147
การไฟฟ้าฯ อ. โคกโพธิ์ไชย -


แจ้งแก้ link
เบอร์โทร ชื่อ แจ้งที่ 0818075879
email : ttnkk@kkcwork.com
   เคเคซีเวิร์ค ขอร่วมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
ผมชอบ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่แน่ใจว่านี่คือโครงการของจังหวัดหรือของประเทศ แต่เห็นว่า เป็นวิธีการที่ดี ที่นำเสนอ ข้องมูลข่าวสารของจังหวัด ถ้าทุกจังหวัด ทำแบบนี้ก็จะดีมากเลยครับ แล้วก็ไม่ต้องขึ้นข้อความ เป็นลิขสิทธิ์ของ......ห้ามลอกเลียนแบบ เว็บของรัฐของราชการ หรือวัดในความเห็นของผมไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง ผมเคยไปนั่งอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม โดยพระจากวัดที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขนาดใหญ่ ชื่อเหมือนมหาวิทยาลัยจอจาน แถววังน้อย ก็เห็นคำสอนก็ดี ก็เลยลองถามท่านว่าจะขอนำข้อมูลไปลงในเว็บผมได้หรือไม่ ท่านว่าน่าจะไม่ได้อาจจะผิดเรื่องลิขสิทธิ์ ผมคิดในใจว่าพระทำไมต้องหวงคำสอน หรือเป็นเฉพาะพระท่านนี้เท่านั้น ก็เลยเข้าไปดูที่เว็บของมหาวิทยาลัยสงฆ์เลย ถูกต้องครับที่เว็บด้านล่างของเว็บขึ้นข้อความ สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัย.........จริงๆครับ  ก็จบทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดแล้ว สังคมการให้ การส่งเสริมพุทธศาสนา การเกื้อกูล กำลังสลายไปแล้วหรือ

   ขออภัยผมนอกเรื่องไปไกลเลยครับ กลับมาร่วมนำเสนอ แหล่งท่องเที่ยว กับ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ขอนแก่น ที่ผมสงสัยว่าเป็นโครงการของรัฐใช่หรือไม่ ก็เลยลองเข้ากูเกิ้ล ค้นคำว่า กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ถูกต้องครับมีหลายจังหวัดทำแบบนี้แล้วครับ ของขอนแก่นด้านล่างมี  copyriht 2003-2005 khonkaen.go.th ก็ถือลิขสิทธิ์ ก็เลยลองสอบถามไปที่หัวหน้าหน่วยงานท่านว่าเว็บทำไปตามแบบฟอร์ม แต่ข้อมูลสามารถนำไปเสนอต่อได้เลย ให้เครดิตแหล่งทีมาบ้างก็ดี บางจังหวัดก็ไม่มี copuright ขอขอบคุณท่านที่มีความคิดที่ดีแบบนี้ครับ ไปเที่ยวขอนแก่นกันดีกว่าครับ
สถานที่ที่พาไปก็มี
หมู่บ้านงูจงอาง  บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง เป็นหมู่บ้านที่จัดแสดงศิลปะการต่อสู้ระหว่างคนกับงู
หมู่บ้านเต่า อำเภอมัญจาคีรี เป็นหมู่บ้านที่มีเต่าเพ็ก เดินทั่วหมู่บ้านเลยครับ
วัดหนองแวง อยู่อำเภอเมือง มีพระธาตุเก้าชั้นที่สวยงาม ยิ่งใหญ่มาก
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอเวียงเก่า ศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
วัดพระพุทธบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปสูง 14 เมตร

ข้อมูลจากเว็บ http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/main.php?cont=travel
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : khonkaen@moi.go.th

ก็คงต้องไปถ่ายภาพ และหาข้อมูลด้วยตนเอง จึงจะทำแบบเจาะลึกได้ เพราะดูแล้วหลายเว็บก็จะบอกว่า copyright กันหมดก็เลยมีคำถามไปที่หน่วยงานราชการ ทั้งหลาย ควรหรือไม่ต้องมีข้อความ copyright ทั้งที่ท่านมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ด้วยเงินเดือนจากภาษีของประชาชน จาก kkcwork.com

ที่หน้า ท่องเที่ยว มีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ลองเข้าไปชมครับ
รายชื่อที่ว่าการอำเภอ
ในจังหวัดขอนแก่น


ที่ว่าการอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอ เมืองขอนแก่น 0-4323-6115
ที่ว่าการอำเภอ ชุมแพ 0-4331-1300
ที่ว่าการอำเภอ บ้านไผ่ 0-4327-2611
ที่ว่าการอำเภอ พล 0-4325-1640
ที่ว่าการอำเภอ น้ำพอง 0-4343-1432
ที่ว่าการอำเภอ เขาสวนกวาง 0-4344-9113
ที่ว่าการอำเภอ กระนวน 0-4325-1358
ที่ว่าการอำเภอ มัญจาคีรี 0-4328-9049
ที่ว่าการอำเภอ หนองเรือ 0-4329-4126
ที่ว่าการอำเภอ หนองสองห้อง 0-4349-1111
ที่ว่าการอำเภอ สีชมพู 0-4339-9140
ที่ว่าการอำเภอ พระยืน 0-4326-6033
ที่ว่าการอำเภอ แวงใหญ่ 0-4349-6042
ที่ว่าการอำเภอ ภูเวียง 0-4329-1225
ที่ว่าการอำเภอ ชนบท 0-4328-6252
ที่ว่าการอำเภอ แวงน้อย 0-4349-9053
ที่ว่าการอำเภอ อุบลรัตน์ 0-4344-6098
ที่ว่าการอำเภอ บ้านฝาง 0-4326-9000
ที่ว่าการอำเภอ เปือยน้อย 0-4349-4024
ที่ว่าการอำเภอ ภูผาม่าน 0-4339-6035
ที่ว่าการอำเภอ ซำสูง 0-4321-9105
ที่ว่าการอำเภอ โคกโพธิ์ไชย 0-4321-6184
ที่ว่าการอำเภอ บ้านแฮด 0-4321-8218
ที่ว่าการอำเภอ โนนศิลา 0-4328-1104
ที่ว่าการอำเภอ หนองนาคำ 0-4321-7099
ที่ว่าการอำเภอ เวียงเก่า 0-4343-8450

สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน โทรศัพท์
สภ. เมืองขอนแก่น 0-4322-1162
สภ. ชุมแพ 0-4331-2401
สภ. บ้านไผ่ 0-4327-2713
สภ. พล 0-4341-5587
สภ. น้ำพอง 0-4343-1443
สภ. เขาสวนกวาง 0-4344-9107
สภ. กระนวน 0-4325-1347
สภ. มัญจาคีรี 0-4328-9136
สภ. หนองเรือ 0-4329-4000
สภ. หนองสองห้อง 0-4349-1129
สภ. สีชมพู 0-4339-9080
สภ. พระยืน 0-4326-6119
สภ. แวงใหญ่ 0-4349-6043
สภ. ภูเวียง 0-4329-1233
สภ. ชนบท 0-4328-6157
สภ. แวงน้อย 0-4349-9055
สภ. อุบลรัตน์ 0-4344-6125
สภ. บ้านฝาง 0-4326-9200
สภ. เปือยน้อย 0-4349-4020
สภ. ภูผาม่าน 0-4339-6082
สภ. ซำสูง 0-4321-9081
สภ. โคกโพธิ์ไชย 0-4321-6159
สภ. บ้านแฮด 0-4321-8197
สภ. โนนศิลา 0-4328-1136
สภ. หนองนาคำ 0-4321-7115
สภ. เวียงเก่า 0-4343-8452


เหตุด่วนเหตุร้าย
เหตุด่วนเหตุร้าย 191
ไฟไหม้ 199
ตำรวจทางหลวง 1193
ตำรวจท่องเที่ยว 1699, 1155
ศูนย์นเรนทร - แจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน  จากอุบัติเหตุและสาธารณภัย  1669
น้ำประปาไม่ไหล 1125
ไฟฟ้าขัดข้อง 1129
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
สายด่วน สคบ. 1166
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667
สายด่วนศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี 1192
ศูนย์รับบริจาค สภากาชาดไทย 1666
บริการสอบถามข้อมูลทะเบียนราษฏร์
และบัตรประชาชน 1548
สอบถามเส้นทาง 1356
สถานีปรับอากาศขอนแก่น 0-4323-9910
สถานี บขส. ขอนแก่น 0-4323-7472,
0-4323-7300
แท็กซี่ขอนแก่น 0-4346-5777
สอบถามตารางบิน 1566
ท่าอากาศยานขอนแก่น 0-4324-6775
ประชาสัมพันธ์ 0-4324-6774
จองตั๋วบิน lสนามบินขอนแก่น 0-4327-0072
สอบถามตารางเดินรถไฟ 1690
สถานีรถไฟขอนแก่น 0-4322-1112
ททท. สำนักงานขอนแก่น 0-4324-4497-9
สนง. หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น
0-4324-2655
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 1133
แจ้งเหตุขัดข้องในการใช้โทรศัพท์
(กด 17 แล้วตามด้วย 3 ตัวแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ขัดข้อง) 17- xxx
หรือ โทรศัพท์เสีย อินเตอร์เน็ต
เสียแจ้ง 1100

น้ำประปาไม่ไหล โทร. 1125

การประปาส่วนภูมิภาค

ในจังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น
0-4322-1218
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพล
0-4341-4207
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
0-4327-0023-3
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ
0-4331-1211
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง
0-4344-1177
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท
0-4328-6209
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน
0-4325-1397
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ
0-4329-6240
สำนักงานประปาภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น
0-4323-7171,
0-4323-6114
(ครอบคลุมพื้นที่ จ.ขอนแก่น, กาฬสินธุ์,
มหาสารคาม, ชัยภูมิ, และ จ. ร้อยเอ็ด)
รวมร้านผ้าไหมชนบท ขอนแก่น
กลับหน้าแรก homepage กลับหน้าแรก homepage
พาเที่ยว อำเภอชนบท ขอนแก่น ผ่าน google earth
รวมเบอร์โทร สถานที่สำคัญ ของจังหวัดขอนแก่น เช่นสถานศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียน ที่ว่าการอำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น เทศบาล อบต. สถานีตำรวจ การประปาภูมิภาค การไฟฟ้า การโทรศัพท์ โรงพยาบาล
ข้อมูลจาก http://www.khonkaenlink.info/
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอชนบท ขอนแก่น
ท้องที่อำเภอชนบท ขอนแก่น
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

    เทศบาลตำบลชนบท ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชนบทและบางส่วนของตำบลศรีบุญเรือง
    องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชนบท
(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลชนบท)
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเพียขอมทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแสงทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแกทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแท่นทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง
(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบล     ชนบท)
    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนพะยอมทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอแดงทั้งตำบล