kkcwork.com
             
            
ภาพ ข่าว ข้อมูล บางส่วนนำมาจากเว็บ ที่ค้นหาจากสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ ของเคเคซีเวิร์ค ทั้งหมด     ในการ นำภาพจากเว็บอื่นผมจะลง เครดิต ของแหล่งที่มา และผู้จัดทำให้ และมีลิ้งค์ ของเว็บเหล่านั้นให้ด้วยครับ ที่ผมผิดหวังก็จะมีบางเว็บ ที่น่าจะเป็นเว็บแบบเปิด (เช่น วัด ส่วนราชการ สถานศึกษา เป็นต้น) คือข้อมูลข่าวสาร น่าจะให้ คนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ ได้เผยแพร่ ให้บุคคลทั่วไปได้พบเห็นมากขึ้นเช่น ร้านผ้าไหม ผู้ผลิตผ้าไหม ของอำเภอชนบท ที่ทางอำเภอ เทศบาล หรือ อบต. น่าจะส่งเสริม นำรูปไปช่วยโฆษณา มีแหล่งท่องเที่ยวก็ช่วยแนะนำเช่น คนภาคใต้ ทำเว็บก็เอารูปสินค้า แหล่งท่องเที่ยวของอีสานไปเผยแพร่ คนอีสานได้พบเห็นรูปแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ ก็นำขึ้นเว็บก็เป็นการเพิ่มจุดกระจายข้อมูลให้มากขึ้น แต่กลับขึ้นข้อความว่า(หลายเว็บทำแบบนี้ครับ) ห้ามคัดลอก ภาพหรือข้อความ หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีลงโทษสูงสุด อ่านแล้ว รู้สึกไม่ดีครับ เพราะค่าจ้างเว็บมาสเตอร์ บางหน่วยงานมาจากภาษีของประชาชนครับ ดังนั้นภาพและข่าวที่พบในเว็บ เคเคซีเวิร์ค หากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ครับ และต่างฝ่ายต่างให้เครดิต แหล่งที่มา เปิดลิ้งค์ให้อีกผมว่าน่าจะรับได้ทั้งสองฝ่ายครับ ส่วนภาพข่าวบางส่วนของท่าน ที่ท่านคิดว่าไม่ต้องการให้เว็บเราเผยแพร่ให้แจ้งลบออกได้ทันทีครับ  

                                                               ด้วยความเคารพ จาก เคเคซีเวิร์ค
                                                                      www.kkcwork.com
                                          ติดต่อเรา เลขที่ 223 หมู่ 1 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180
                                                                 email:ttnkk@kkcwork.com
                                                                       tel: 0818075879
home page, full menu
home page, full menu
กลับหน้าแรก homepage กลับหน้าแรก homepage
kkcwork.com
         กำลังทำการเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ให้มีมากขึ้น สำหรับท่าน จะเป็นบุคคล ห้างร้าน บริษัท หน่ายงาน และส่วนราชการต่างๆ  จะแจ้งลงข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานท่าน จะแก้ไขเว็บ จะจดชื่อเว็บใหม่ ทำเว็บแล้ว กูเกิ้ล ค้นไม่เจอ ลองปรึกษากับเราได้ครับ การทำเว็บ เช่นเว็บผมตั้งชื่อเว็บว่า kkcwork.com คนทั่วไปจะไม่รู้จัก ว่าเราทำอะไร ไม่รู้ว่าจะแนะนำคนให้เข้าเว็บเราอย่างไร และคนทั่วไปจะเข้าเว็บเราด้วยคำค้นในกูเกิ้ลอย่างไร แต่คนทั่วไปจะรู้จัก ผ้าไหม อำเภอชนบท ขอนแก่น ถ้าค้นในกูเกิ้ล ว่า
ผ้าไหม ชนบท เว็บเราก็จะถูกเลือกออกมาแสดง เว็บผมเพิ่งปรับปรุงใหม่ยอดคนเข้ายังไม่มากแต่กูเกิ้ล มองเห็นแล้วครับ
             ท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร 08 1807 5879 หรือ email : ttnkk@kkcwork.com  ยินดีต้อนรับครับ